Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravning

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör är det Svenska kyrkan som är huvudman och ansvarig för begravningsverksamheten i Gnosjö kommun. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som beräknas på den kommunala beskattningsbara inkomsten. För dem som inte tillhör Svenska kyrkan finns begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingen sköter begravningsverksamheten. Därför finns i varje kommun begravningsombud utsedda av respektive länsstyrelse.

Begravningsombud

Länsstyrelsen i Jönköpings län förordnar begravningsombud för Gnosjö kommun, dock ej för Kulltorps församling.

Begravningsombudets uppgift är att tillvarata intressena i begravningsfrågor för de kommuninvånare som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan.

Om du som anhörig behöver hjälp eller om du på annat sätt har frågor om exempelvis vilka regler som gäller ifråga om begravningar är du välkommen att höra av dig.

Senast uppdaterad: 2019-06-27

Kontakta oss

Begravningsombud
(för boende i Gnosjö, Kävsjö och Källeryds församlingar)
Arne Henrysson
tel 070-982 80 68

Begravningsombud
(för boende i Kulltorps församling, Bredaryds pastorat)
Gunnar Olsén
tel 0370-109 64