Anhörigstöd

Du som hjälper eller vårdar en anhörig gör ett viktigt jobb som inte syns utåt alla gånger. Kommunen erbjuder din anhörige olika former av stöd och hjälp vilket också ger dig möjlighet till egen tid och avkoppling..

Här följer en kort sammanställning av de olika stödformer som finns. Stödformerna är biståndsbedömda, d v s en biståndshandläggare besöker er först och gör en bedömning av behovet hos din anhörige. Detta gäller inte anhöriggrupperna/nätverken.

Avlösarservice

Denna insats ska, om inte annat bestämts, utföras på dagverksamheten Träffpunkten eller på Korttidsavdelning på Rosendal. Insatsen kan även utföras i hemmet om särskilda skäl föreligger.

Dagverksamhet

Om din anhörige har behov av regelbunden aktivering och gemenskap med andra är någon form av dagverksamhet ett bra alternativ. Du får då samtidigt några timmars avlastning.

Korttidsboende

På ett korttidsboende ska din anhörige få omväxling och möjlighet till rekreation samtidigt som du får avlösning och möjlighet till återhämtning. Vi erbjuder dag-, natt- eller heldygnsboende.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan ges till den som önskar. Detta innebär att du kan påkalla hjälp hela dygnet. Det är inget akutlarm, vid akuta situationer kontakta 1177 eller 112.

Hemtjänst

Om du behöver hjälp med att vårda din anhörige kan hemtjänsten vara ett komplement.

Anhöriggrupper/nätverk

Ibland behöver man prata med andra som är i samma situation, få lite stöd och uppmuntran, kanske lyssna på en föreläsning. Hör av dig till anhörigstödjare om du är intresserad av att delta i ett nätverk.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: