Akut hjälp

SOS Alarm

Ring SOS Alarm när du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp. Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.
Telefon: 112
Webbplats: http://www.sosalarm.se/sv/112/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialjour

Om du behöver akut hjälp utanför kontorstid, företrädesvis när barn far illa eller när det gäller kvinnomisshandel.
Telefon: 112 och begär socialjouren för Gnosjö kommun.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när såbehövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetensoch lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppendygnetrunt.
Telefon: 1177
Webbplats: www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisstöd, POSOM-gruppen

Psykologiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer i Gnosjö kommun eller annars då kommuninvånare drabbas av sådana händelser.Gruppen utgörs av personer med lokalkännedom och resurser för akut krisbearbetning och stöd. POSOM-gruppen slussar över till samhällets och övrigas stödfunktioner så snart som möjligt.
Telefon: 0370-33 13 15
Information om POSOMPDF

Giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt — året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. När du ringer till oss får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.
Telefon: 112 vid förgiftning, 010-456 67 00 i mindre brådskande fall. 
Webbplats: http://www.giftinformation.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS barnens hjälptelefon

Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.
Telefon: 116 111
Webbplats: http://www.bris.se/?pageID=327länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS vuxentelefon - om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.
Telefon: 077-150 50 50
Webbplats: http://www.bris.se/?pageID=329länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon: 0771-900 800
alla dagar klockan 14.00-22.00.
Webbplats:
http://www.redcross.se/detta-gor-vi/i-sverige/telefonjour-och-chattforum/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.
Telefon: 020-222 444
måndag-fredag klockan 18.00-22.00 och
lördag-söndag klockan 14.00-18.00.
Webbplats:
http://www.redcross.se/detta-gor-vi/i-sverige/telefonjour-och-chattforum/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-27