Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Samhällsutvecklare
Lina Gerdin
0370-33 10 19
lina.gerdin@gnosjo.se

Polisen
Andreas Sjöqvist
114 14
andreas-c.sjoqvist@polisen.se

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod som bidrar till att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde.

Metoden bygger på samarbete mellan grannar och lokal polis. Målet är att minska brottsligheten och på så sätt öka tryggheten och trivseln i bostadsområden.

Minskad risk för brott

Ett sätt att hjälp varandra är att vara uppmärksam på omgivningen och händelser som är anmärkningsvärda. Detta minskar risken för inbrott, stölder och skadegörelse i området. Genom att grannar håller uppsikt och tar hand om varandra och varandras egendom ökar tryggheten.

Starta en grannsamverkan

  • Du går samman med en grupp av grannar eller närboende som vill samverka. Ni behöver vara cirka 5-20 hushåll.
  • Kontakta kommunens samhällsutvecklare Lina Gerdin. Kontaktuppgifter finns i kontakrutan högt upp på sidan.
  • Ni kommer att få utbildning av polis och räddningstjänst.
  • Hållbarhets- och brottsförebyggande rådet hjälper er med bland annat information, material och skyltar.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan