Gnosjö kommun logotype

Lokal lägesbild april 2023

Senast uppdaterad 04 september 2023

Stöldvåg av robotgräsklippare

Vi ser en stöldvåg av robotgräsklippare i vårt Län. Var uppmärksam, tipsa polisen och vidta brottsförebyggande åtgärder. Tex att plocka in gräsklipparen.

Nytt medborgarlöfte

Nytt medborgarlöfte undertecknades av polis och kommun den 21 april. Ni kan läsa mer om det på polisens hemsida.

Mässa Hälsa för Livet

Mässan Hälsa Hela Livet genomfördes den 26 april och polis och kommunens säkerhetsavdelning fanns på plats för att dela med sig av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker inom kommunen, samt gav tips på hur invånare kunde vara delaktiga i att skapa ett tryggare samhälle.