Medling vid brott

Enligt lagen om medling vid brott (2002:445) erbjuder Gnosjö kommun medling mellan gärningsperson och den brottsutsatte vid brott begångna av gärningspersoner mellan 12-21 år.

Vad är medling?

Medling är ett respektfullt samtal mellan gärningsperson och brottsutsatt tillsammans med en opartiskt medlare som sitter med som samtalsledare. Här får man en möjlighet att prata om händelsen, vad den betytt för de båda inblandade, eventuella konsekvenser, få ställa frågor, få chansen att be om ursäkt och gottgöra händelsen om man kommer överens om sådant.

Tanken bygger på den reparativa rättvisan där de inblandade själva kan välja att vara med och påverka och få en mer framträdande roll i rättssystemet! Målet är att de som äger konflikten ska få chansen att lösa den, att kunna nå en viss förståelse för varandra och/eller en respekt sinsemellan

Gärningspersonen

Som gärningsperson ges man chansen att ta eget ansvar för det man orsakat och ställa saker och ting till rätta så långt det går. Att få en möjlighet till att be om ursäkt och/eller gottgöra den brottsutsatte på ett sätt man tillsammans kommit överens om. Detta kan leda till en vidare förståelse för de konsekvenser ett brott skapar och genom detta ge gärningspersonen en insikt som kan bidra till att man i framtiden inte begår fler brott.

Den brottsutsatte

Som brottsutsatt får man chansen att möta den som utfört brottet, ställa frågor till personen och få dela med sig av de konsekvenser brottet fått för den brottsutsatte. Detta har visat sig ha stor betydelse när det gäller bearbetning av brotthändelsen och minska eventuell posttraumatisk stress. Som brottsutsatt får man en chans att själv vara med och påverka

Förmöte

Innan själva medlingsmötet kallas man till så kallade förmöten/informationsmöte med respektive part var för sig tillsammans med medlaren där alla frågor kring medling besvaras och formerna för ett medlingsmöte förklaras ingående.

Efter ett förmöte kan man bestämma sig för huruvida man vill ha ett medlingsmöte eller ej eller så kan man gå hem och fundera på det och så kan man tillsammans med medlaren bestämma en vidare kontakt framåt.

När kan medling tillämpas? 

Medling kan generellt tillämpas på alla typer av brott där det finns en brottsutsatt. Dock genomgår varje anmälan alltid en ingående bedömning av medlaren för att kunna säkerhetsställa så långt det går att det blir ett positivt möte för båda inblandade.

Dock finns det vissa kriterier som måste blivit uppfyllda för att medling ska erbjudas:

  • Brottet ska vara polisanmält
  • gärningspersonen ska ha erkänt brottet eller erkänt delaktighet i brottet,
  • det ska ligga i bådas intresse att medverka samt att
  • gärningspersonen ska vara mellan 12-21 år och skriven/folkbokförd i Gnosjö kommun.

Du kan själv ta initiativet till medling genom att prata med Polisen eller kommunens medlingssamordnare.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Medlingssamordnare
medlare.ggvv@varnamo.se

Besöksadress
Polishuset
Storgatan 51
331 83 Värnamo