Våld, hot och brott

Är du själv, eller någon i din närhet, utsatt för våld? Det är en situation som kan vara svår att själv ta sig ur. I Gnosjö kommun finns många som på olika sätt kan ge dig stöd och hjälp.

Våld och hot

Medverkan-familjefrid i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd vänder sig till alla som är eller riskerar att bli utsatta för hot/våld av någon anhörig eller tidigare närstående person. Hos Medverkan finns sakkunniga att prata med. Rådgivning kan ske genom telefon eller vid ett möte. Tolk kan bokas vid behov.

Brott och brottsoffer

Enligt lagen om medling vid brott (2002:445) erbjuder Gnosjö kommun medling mellan gärningsperson och den brottsutsatte vid brott begångna av gärningspersoner mellan 12-21 år.

Brottsofferjouren Småland West erbjuder stöd till den som har utsatts för brott.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Du når socialkontorets reception via kommunens växel:

Telefon: 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se

Behandlare Medverkan

Telefon: 0370-33 12 62
Telefontid:
helgfria tisdagar kl 9-10
helgfria torsdagar kl 16-17

Epost: medverkan@gnosjo.se

Medlingssamordnare
medlare.ggvv@varnamo.se