Kärnenergiberedskap

Kärnkraftverken i Sverige har ett system som ska skydda mot tekniska och mänskliga fel. Om olyckan ändå inträffar kan det i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Här finns information om hur kärnenergiberedskapen fungerar i vår kommun.

Beredskap vid olycka på kärnkraftverket

Den, som bor eller vistas nära ett kärnkraftverk, ska vara väl förberedd om en kärnkraftsolycka inträffar. En sådan olycka kan leda till utsläpp av radioaktiva ämnen som kan skada människor och miljö. Det är Länsstyrelsen tillsammans med kommunen, som har ansvar för att skydda allmänheten vid en kärnkraftsolycka. Det vilar också ett ansvar på dig att vara införstådd med vad som gäller. Vi har alla ett eget ansvar.

Området kring kärnkraftverket är indelat i två beredskapszoner – en inre och en yttre beredskapszon. Närmast kärnkraftverket finns den inre beredskapszonen, som sträcker sig ungefär fem kilometer ut från kärnkraftverket. Området ut till 25 kilometer från kärnkraftverket kallas för den yttre beredskapszonen.

I beredskapszonerna finns det förhandsutdelade varningsmottagare, jodtabletter och information till allmänheten. Kommunerna som berörs av beredskapszonerna finns i Uppsala, Kalmar och Hallands län. Detta berör alltså inte oss i Gnosjö kommun.

Det finns också en planeringszon. Den sträcker sig ungefär 100 kilometer från kärnkraftverket. I Jönköpings län ingår följande kommuner i planeringszonerna:

Inom Ringhals kärnkraftverks planeringszon:

 • Gislaveds kommun
 • Gnosjö kommun (de västliga delarna ligger inom radien)
 • Delar av Värnamo kommun (gräns öster om Bredaryd och Forsheda)

Inom OKGs (Oskarshamns kärnkraftverk) planeringszon:

 • Eksjö kommun
 • Vetlanda kommun

I förberedelserna för planeringszonen ingår även att allmänheten ska stanna inomhus och planering för utdelning av jodtabletter till de områden, som under en kärntekniskolycka kan drabbas.

Om, du bor eller vistas i en beredskaps- eller planeringszon, behöver du vara medveten om planering, som finns och även ha en egen beredskap om en kärnkraftsolycka inträffar.

Så här blir du varnad

Om en kärnkraftsolycka inträffar blir du varnad genom varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten”, VMA. Detta sänds framför allt i Sveriges Radios lokala P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas, som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Varning utomhus

I planeringszonen finns möjlighet att varna den som befinner sig utomhus. Signalen från utomhusvarningen ”Hesa Fredrik” betyder att du ska gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping. Stanna inomhus tills du får andra instruktioner via radio.

Test av varningssystem

Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas utomhusvarningen. Du behöver inte göra något annat än att uppmärksamma att testet har fungerat. Utomhusvarningens ljudsändare tutar klockan 15.00.

Strålning vid en kärnkraftsolycka

Kärnkraftverken är byggda med system för att skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Om en olycka ändå leder till utsläpp av radioaktiva ämnen, riskerar människor att utsättas för strålning. Möjliga stråldoser vid en olycka beror på utsläppets omfattning och förlopp tillsammans med det väder som råder och vilka skyddsåtgärder som hinner genomföras.

Du kan utsättas för strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken. Du kan också utsättas för strålning genom att få radioaktiva ämnen i dig. Det kan ske genom inandning, via livsmedel eller genom att du får i dig radioaktiva ämnen, som hamnat på kroppen och kläderna.

Så här skyddar du dig

Det finns olika sätt att skydda sig från radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka. Vilket, eller vilka sätt, som passar bäst beror på situationen på kärnkraftverket, vädret och hur det ser ut i samhället. Länsstyrelsen beslutar och informerar om vilka åtgärder som ger bäst skydd utifrån situationen. Följ därför uppmaningar från Länsstyrelsen via i första hand Sveriges Radio P4 Jönköping.

Vid en kärnkraftsolycka kan det bli aktuellt för dig att:

 • Stanna inomhus. Genom att vara inne minskar du risken för att andas in radioaktiva ämnen i luften. Byggnaden ger dig också skydd mot strålning från radioaktiva ämnen i luften eller på marken.
 • Ta jodtabletter. Genom att ta jodtabletter blir din sköldkörtel mättad med icke radioaktiv jod. På det sättet hindras sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod. Detta gäller personer under 40 år.
 • Utrymma till annan plats. Genom att lämna ett område kan du undvika eller minska risken att utsättas för strålning från ett utsläpp.
 • Tvätta dig och byta kläder. Genom att duscha, byta kläder och regelbundet tvätta händerna minskar du risken att få i dig radioaktiva ämnen som hamnat på kroppen eller kläderna efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen.
 • Avstå vissa livsmedel. Genom att avstå från att äta och dricka vissa livsmedel som kan ha påverkats av ett radioaktivt utsläpp minskar du risken att få i dig radioaktiva ämnen.

Stanna inomhus

Bostadshus ger skydd mot radioaktiva ämnen efter ett utsläpp från en kärnkraftsolycka. Bäst skydd har du där väggar och tak är som tjockast. Se till att du stänger dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilation. På det sättet minskar du risken att luftburna radioaktiva ämnen tränger in i bostaden.

Uppmaningen att stanna inomhus gäller även djur och husdjur. Stäng om möjligt dörrar och fönster till djurstallar och lador med foder. Skydda foder och vatten från att blandas med radioaktiva ämnen genom att täcka över.

Om du måste gå ut är det bra att ha skydd för mun och näsa samt klädesplagg som täcker huden. Det underlättar om kläderna är lätta att rengöra såsom regnkläder som lätt kan spolas av. Undvik att ta in utomhuskläderna i bostaden för att minska risken att sprida radioaktiva ämnen. Tvätta dig när du kommer in.

Fortsätt att lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping för löpande information. Länsstyrelsen meddelar när faran är över eller om du ska vidta någon annan åtgärd för att skydda dig.

Ta jodtabletter bara på uppmaning av länsstyrelsen

En kärnkraftsolycka kan leda till utsläpp av radioaktiv jod. Att ta jodtabletter mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod. För barn och gravida är jodtabletter extra viktigt eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare än hos vuxna. Forskning visar att den som är över 40 år inte löper någon risk att utveckla sköldkörtelcancer av radioaktiv jod. För personer över 40 år gör därför jodtabletterna ingen nytta. Djur ska inte ta jodtabletter.

Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten. Jodtabletter kan användas tillsammans med annat skydd som att stanna inomhus eller utrymma till en annan plats. Din ålder avgör doseringen.

Inom planeringszonen kommer inga jodtabletter delas ut i förväg, däremot kommer det finnas en beredskap att vid behov kunna dela ut jodtabletter till områden som kan beröras av ett radioaktivt nedfall. Du som bor i planeringszonen behöver inte ha jodtabletter hemma. Beslutet om att ta och dela ut jodtabletter kommer i skarpt läge kommuniceras ut till allmänheten via Sveriges Radio P4 Jönköping.

På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats finns mer information om jodtabletter. Fakta om jodtabletter - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se)] Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrymma till annan plats

Om länsstyrelsen bedömer att det inte är ett tillräckligt bra skydd att stanna inomhus kan du behöva utrymma till en annan plats. Att behöva lämna sitt hem är en jobbig situation där vi kan behöva hjälpa varandra. Samhällets resurser behöver i första hand fokusera på dem som inte klarar sig själva.

Vid beslut om utrymning upprättar kommunen och länsstyrelsen olika typer av platser där den som utrymmer kan få hjälp och stöd på olika sätt. Om en olycka skulle inträffa kommer kommunen eller länsstyrelsen att meddela via Sveriges Radio P4 vilka uppsamlingsplatser som är aktuella. Hjälp andra som inte kan ta sig till en uppsamlingsplats.

Situationen avgör vilka uppsamlingsplatser som pekas ut och vilka utrymningsplatser som kommer att öppnas upp. Lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping för aktuell information.

Utrymda områden bevakas av polisen. Om du blir uppmanad att utrymma till en annan plats är det viktigt att du bara tar med det mest nödvändiga.

Bra saker att tänka på eller ta med vid utrymning är:

 • Mediciner
 • Hygienartiklar
 • Körkort, ID-kort, pass och andra legitimationer
 • Varma kläder och ombyte
 • Pengar/kontanter, bankkort, bankdosor
 • Mobiltelefon och laddare
 • Sällskapsdjur

Hjälp gärna någon som inte kan utrymma på egen hand. Meddela dina anhöriga vart du åker. Undvik att ringa för att minska belastningen på mobilnätet, skicka hellre sms.

Avstå från vissa livsmedel

Myndigheterna kan rekommendera att du inte ska äta eller dricka vissa livsmedel. Syftet är att undvika att du ska få i dig radioaktiva ämnen när du äter eller dricker. Dricksvatten och mjölk är exempel på livsmedel som kan bli påverkade kort efter en kärnkraftsolycka. Myndigheterna kan även rekommendera att du ska avstå från att äta egenodlade livsmedel.

Livsmedelsverket arbetar för säker mat och dricksvatten. Vid en olycka på kärnkraftverket bedömer Livsmedelsverket konsekvenserna för livsmedelsförsörjningen och ger underlag och stöd till länsstyrelserna och kommunerna i deras hantering och kontroll av livsmedel.

Länkar till mer information

Svar på vanliga frågor

Vad innebär de nya zonerna för invånare i Jönköpings län?

Det innebär att delar av Jönköpings län från och med 1 juli i år ingår i en planeringszon. I Planeringszonens områden ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka för att bedöma om människor, som bor där behöver utrymmas på grund av nedfallet, det ska finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och det ska finnas en planering för utrymning och inomhusvistelse.

Varför förändras beredskapszonerna nu?

Strålsäkerhetsmyndigheten skrev en rapport 2014 där man pekade på de brister som finns. Rapporten ledde till ett regeringsuppdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade till regeringen 2017, där man föreslog förändrade beredskapszoner. Regeringen beslutade att nya beredskaps-och planeringszoner ska vara införda senast den 1 juli 2022.

Behöver man vara mer orolig för att det ska inträffa en kärnkraftsolycka idag, eftersom beredskapen nu förstärks?

Nej, säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Strålsäkerhetsmyndigheten gör regelbundet tillsyn på kärnkraftverken för att kontrollera att de uppfyller de säkerhetskrav, som lagar och föreskrifter ställer. Beredskapen förstärks nu för att ytterligare förbättra möjligheterna att hantera en kärnkraftsolycka om den ändå skulle inträffa.

Förstärks beredskapen nu på grund av det oroliga omvärldsläget?

Nej, ansvariga myndigheter exempelvis länsstyrelserna, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har som ständigt uppdrag att utveckla samhällets beredskap och begränsa följderna av allvarliga olyckor, såväl kring kärnkraftverken som andra verksamheter. Att de utökade beredskapszonerna införs nu under 2022 är ett arbete som har pågått sedan 2020 då regeringen fattade beslut om de nya zonerna.

Vad vill man uppnå med nya beredskaps-och planeringszoner?

Målet är att undvika akuta strålskador vid en kärnkraftsolycka och att sena strålskador ska kunna minskas så långt det är möjligt och rimligt. De nya zonerna har även utformats med hänsyn till praktiska aspekter, till exempel så att skyddsåtgärder kan genomföras effektivt, att samhället kan återhämta sig efter en olycka och att allmänheten ska kunna informeras och under en händelse få kännedom om vilka egna åtgärder de kan vidta.

Varför får inte boende i Jönköpings län några jodtabletter?

Inom planeringszonen kommer inga jodtabletter delas ut i förväg. Däremot kommer det finnas en beredskap att vid behov kunna dela ut jod till områden, som kan beröras av ett radioaktivt nedfall. Du som bor i planeringszonen behöver inte ha tabletter hemma. Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på upp­maning av Länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten.

Varför får inte invånare i Jönköpings län några varningsmottagare?

Om, något skulle hända på Oskarshamn så kommer läget inte vara lika akut för invånarna i planeringszonen, som de som bor närmast kärnkraftverket. Därför finns inga varningsmottagare utdelade till invånare i Jönköpings län.

Hur varnas vi?

Om, en kärnkraftsolycka inträffar blir allmänheten varnad genom varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten”, VMA. Detta sänds framför allt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler och kan också skickas, som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Vilka kommuner berörs av de nya planeringszonerna i Jönköpings län?

De kommuner som omfattas av de nya planeringszonerna är Eksjö, Sävsjö, delar av Värnamo (gräns öster om Bredaryd och Forsheda), Gislaved och Gnosjö.

Ingår hela kommunen trots att planeringszonen slutar mitt i kommunen?

Ja, i planeringszonen ingår hela kommunen. De nya zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter, till exempel så att skyddsåtgärder kan genomföras effektivt.

Om larmet går, vad ska jag göra då?

Gå inomhus, stäng fönster och ventilation och lyssna på P4 Jönköping för mer information.

Kommer allt vara klart till den 1 juli?

Nej, arbetet med de nya planeringszonerna är ett långsiktigt arbete som fortgår under 2022 och 2023.

Var hittar jag mer information om planeringszonerna?

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer, www.lansstyrelsen.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sidorna kommer löpande uppdateras under året.

Senast uppdaterad: