Elda utomhus

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Den svenska allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Brandrisk och prognoser

Under en stor del av året, vår till höst, är risken för en skogsbrand eller en gräsbrand stor om det är torrt i naturen. Följ räddningstjänstens rekommendationer och håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud råder.

SMHI´s webbplats kan du se hur brandrisken Länk till annan webbplats. ser ut just nu i vårt närområde.

Anmäla eldning

Eldning utomhus för exempelvis Valborgseldar eller riseldning kan du anmäla till räddningstjänsten genom att använda e-tjänsten för säsongsbrasor och övrig eldning eller ringa Kontaktcenter. Du behöver också göra din anmälan minst 7 dagar innan eldningen.

Vad får jag elda?

Om du utanför tätbebyggt område får du elda gräs, ris, grenar och liknande.

Det är inte tillåtet i normala fall att elda inom tätort eftersom det kan störa dina grannar.

Det är inte heller tillåtet att elda upp till exempel hushållsavfall eller rivningsmassor utan detta ska lämnas till återvinningsgårdar eller deponi alternativt hanteras i ett rivningslov.

Anmäl säsongsbrasor och övrig eldning

Checklista vid eldning utomhus i vegetation

  • Placera inte brasan i närheten av torr vegetation och minst 50 meter ifrån byggnad.
  • Ha alltid vatten i närheten när du eldar. Med hjälp av en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig. Blöta också ner marken runt brasan innan du tänder och fortsätt väta marken eftersom den torkar på grund av strålningsvärmen.
  • Ta bort brännbart material 15 meter runt omkring elden
  • Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög.
  • Gnistor som följer med röken kan falla ner långt bort och tända eld på brännbart material som kan starta en gräs- eller skogsbrand.
  • Tänk på att plaster/gummi eller annat skräp kan vara olämpligt att elda eftersom farlig rök kan uppstå.
  • Bevaka alltid elden till dess att risken för brandspridning är över.
  • Kontrollera att ingen glöd finns kvar och häll rikligt med vatten över askhögen eller täck över den med jord.
  • Ta alltid det säkra före det osäkra. Kolla efter några timmar att det är släckt ordentligt.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Räddningstjänsten via kommunväxeln: 0370-33 10 00

E-post
raddningstjansten@gislaved.se