Parkeringstillstånd

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillståndet ger personer med betydande gångsvårigheter tillstånd att parkera på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och även på vissa andra ställen under särskilda förutsättningar.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Parkeringstillstånd utfärdas till personer med funktionshinder som har betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand.

I första hand gäller parkeringstillstånd för den som kör bilen själv. För passagerare utfärdas parkeringstillstånd endast i undantagsfall. En förutsättning är att personen i fråga regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Kan passageraren inte lämnas ensam under tiden bilföraren parkerar fordonet så bedöms passageraren vara i behov av regelmässig hjälp utanför fordonet. Att passageraren är rullstolsburen utgör därmed inte skäl att bevilja parkeringstillstånd.

När parkeringstillstånd inte beviljas, exempel:

  • En blind person som inte har något problem med att röra sig.
  • Svårighet att bära.
  • Mag- och tarmproblem, exempelvis inkontinens.
  • Tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar.

Vad gäller vid parkering?

  • Tillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren.
  • Parkeringstillståndet placeras väl synligt i bilens framruta.
  • Tillstånd som har upphört att gälla återsändes till utfärdande myndighet.
  • Missbrukas parkeringstillståndet kan det medföra att tillståndet återkallas.

Ansökan om parkeringstillstånd

För att ansöka om parkeringstillstånd skall ansökan samt läkarintyg och foto (passfoto) skickas eller lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Handläggare
Wendela Yang
tel 0370-33 10 96
wendela.yang@gnosjo.se