Närtrafik

Du som bor på landsbygden kan ha rätt att resa med närtrafiken. Närtrafik är anropsstyrda resor som samordnas med fordon som kör sjuk- och färdtjänstresor. På länstrafikens webbplats hittar du mer information om vilka som har rätt till närtrafik och vilka regler och priser som gäller.

Läs mer om och boka närtrafiksresa på länstrafikens webbplats Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Länstrafikens beställningscentral
Telefon: 020-777 666