Resor, färdtjänst, parkering

Färdtjänst kan man få om man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna färdmedel. Rörelsehindrad som har svårt att förflytta sig till och från sitt fordon kan ansöka om parkeringstillstånd. Ledsagning kan erbjudas för att ta sig till och från fritidsaktiviteter.

Läs mer och boka färdtjänst på länstrafikens webbplats Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunens växel

Telefon: 0370-33 10 00