Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig till dit eller direkt till den som utfört den vård du har synpunkter på.

Till patientnämnden kan du kostnadsfritt vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.

Patientnämnden hanterar klagomål och synpunkter som rör i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård;

  • regionens hälso- och sjukvård,
  • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden,
  • privata vårdgivare som har avtal med regionen eller en kommun,
  • frågor som rör funktionshinder och rehabilitering
  • Folktandvården och den tandvård som lregionen finansierar.
  • privata tandhygienister och tandvård utförd hos Distriktstandvården.

Utöver detta kan patientnämnden hantera klagomål och synpunkter som rör fler områden eller verksamheter i just din region - vänd dig direkt till aktuell patientnämnd för mer information.

Till patientnämnden kan du vända dig för att framföra synpunkter eller klagomål på vården, men även för att få hjälp med till exempel;

  • information som du behöver för att kunna ta tillvara dina intressen i hälso- och sjukvården
  • kontakter med vårdpersonal
  • att hitta till rätt myndighet
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Patientnämnden Jönköpings län
Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
E-post
patientnamnden@rjl.se
Telefon:
010-242 42 35