Kvalitet och utveckling

Gnosjö kommuns tjänster och verksamheter är en viktig del av många Gnosjöbors vardag.

Därför strävar vi som arbetar i kommunen att alltid ha dig som invånare i fokus. Det gör vi bl.a. genom: vårt koncerntänk (där vi sätter dig i fokus), att jobba systematiskt med utveckling av våra verksamheter och genom att sätta upp mål där vi strävar efter goda resultat för dig som användare av tjänsterna.

Effektivitet, menar vi, är en kommun som skapar hög kvalitet till låg kostnad. Hög kvalitet kan främst avgöras av dem som använder tjänsterna - därför menar vi att hög kvalitet föreligger då de flesta av våra brukare är nöjda.

Kommunens verksamheter handlar om ditt liv och dina pengar. Vårt mål är att leverera bra tjänster i alla skeden av ditt liv.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Socialutskottets ordförande
Maria Sandberg(KD)
Telefon: 072 141 36 70

Socialchef
Elisabeth Andersson
Telefon: 0370-33 10 00

E-postadress
socialutskottet@gnosjo.se