Hemtjänstpersonal ringer på ytterdörren

Hemtjänst

Hemtjänsten skall genom behovsanpassade insatser ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att uppnå god livskvalitet. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad, t ex på/avklädning, dusch och toalettbesök. Du kan också få hjälp med inköp, måltider, tvätt och städning.

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

I hemtjänstavgiften ingår alla de insatser du kan behöva i ditt boende såsom serviceinsatser och omvårdnadsinsatser.

Avgiften är inkomstprövad. Vid frågor, kontakta kommunens avgiftshandläggare.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunens växel

Telefon: 0370-33 10 00

Enhetschef
hemtjänst
Hillerstorp
Elisabeth Linderos
Telefon: 0370-33 13 63
elisabeth.linderos@gnosjo.se

Enhetschef
hemtjänst Gnosjö

Marie-Louise Pettersson
Telefon: 0370-33 13 18
marie-louise.pettersson@gnosjo.se

Enhetschef
Hemtjänst Centrumgrupp och
Nattorganisation
Marita Bogren
Telefon: 0370-33 13 84
marita.bogren@gnosjo.se