Psykisk funktionsnedsättning

För personer med psykisk funktionsnedsättning finns hjälp i hemmet i form av boendestöd, möjlighet till sysselsättning och gemenskap.

Hjälp i hemmet - boendestöd

Boendestöd är en insats som syftar till att öka möjligheten för personer med psykiskt funktionsnedsättning att leva ett normalt vardagsliv och är kostnadsfritt. Boendestödet kan handla om:
- att strukturera vardagen
- ge samtalsstöd
- stärka självförtroende
- etablera relationer m m

Dagverksamhet

Dagverksamheten på Vältgatan erbjuder psykiskt funktionsnedsatta följande:

  • en plats för att dela gemenskap med andra människor.
  • stöd i det dagliga livet.
  • arbetsträning och sysselsättning av varierande slag.

Ansökan

Ansökan görs hos biståndsenheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Växel

0370-33 10 00

Dagverksamhet Vältgatan
Vältgatan 1A, Gnosjö
tel 0370-33 12 80
tel 0370-33 12 98