Personlig assistans

Den som är upp till 65 år och som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd, kan ansöka om personlig assistans. Den som beviljas personlig assistans bedöms ha behov av hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, att inta måltider, kommunicera, förflyttningar eller annat som förutsätter ingående kunskap om funktionsnedsättningen. Utöver de personliga behoven kan också hjälp med hushållsarbete eller stöd i aktiviteter utanför hemmet ingå.

Syftet med personlig assistans är att stärka brukarens möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Vad kunden behöver hjälp med är individuellt och varierar mycket och brukaren har stort inflytande över utformningen av assistansen.

Personlig assistans som beviljats före 65 års ålder får behållas även efter 65 år.

Ansökan

Om hjälpbehovet är mindre än 20 timmar/vecka görs ansökan om personlig assistans hos biståndsenheten. Är behovet mer än 20 timmar/vecka görs ansökan hos Försäkringskassan.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Växel

0370-33 10 00