Ledsagarservice

Ledsagarservice kan vara ett led i att bryta social isolering. Hjälp från en ledsagare ska göra det lättare att komma ut i samhället och delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller bara ta en promenad. Stöd från en ledsagare är en personlig service som anpassas efter brukarens individuella behov. Den enskilde förfogar själv över de timmar han eller hon är beviljad.

För den som har bostad med särskild service behöver vanligtvis inte ledsagarservice beviljas eftersom behovet av kultur- och fritidsaktiviteter ska tillgodoses av befintlig personal.

Ansökan

För ansökan ta kontakt med biståndsenheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Växel

0370-33 10 00