Korttidstillsyn för ungdomar

Vissa ungdomar med funktionsnedsättningar kan ha svårt att klara sig själva när föräldrarna arbetar eller studerar. Skolungdom över 12 år kan därför beviljas korttidstillsyn före och efter skoldagen samt vid lov, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I Gnosjö kommun finns korttidstillsyn på Läroverksgatan 51.

Ansöka om korttidstillsyn

För ansökan ta kontakt med biståndsenheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Växel

0370-33 10 00


Korttidstillsyn
Läroverksgatan 51
tel 0370-33 13 50
kortis.laroverksgatan@gnosjo.se