Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen består av stöd i den dagliga sysselsättningen och syftar till ökad självständighet och ökat deltagande i samhället.

 


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Växel

0370-33 10 00