Avlösarservice i hemmet

Anhöriga som vårdar en närstående med funktionsnedsättning kan tillfälligt eller återkommande behöva någon som byter av dem i vårduppdraget. Avlösning kan då ges i hemmet.

Ansökan

För ansökan ta kontakt med biståndsenheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Växel

0370-33 10 00