Habilitering

Region Jönköpings län ansvarar för specialistinsatser från Habiliteringscentrum och kommunerna för habilitering i vardagen. Det spelar ingen roll vilken boendeform eller ålder du som medborgare har, ditt behov ska styra.

Det övergripande syftet med ansvarsfördelningen är att du ska få bästa möjliga stöd. Stödet styrs av gällande lagstiftning, men också av de resurser som kommunerna och Habiliteringscentrum förfogar över i vårt län.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: