Psykiatri

Dagverksamheten på Vältgatan erbjuder psykiskt funktionsnedsatta följande:

  • en plats för att dela gemenskap med andra människor.
  • stöd i det dagliga livet.
  • arbetsträning och sysselsättning av varierande slag.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Områdeschef psykiatri
Jakob Björnell
tel 0370-33 13 23
jakob.bjornell@gnosjo.se

Dagverksamhet Vältgatan
Vältgatan 1A, Gnosjö
tel 0370-33 12 80