Daglig verksamhet funktionsnedsättning - LSS

Widgitsymbol Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen består av stöd i den dagliga sysselsättningen och syftar till ökad självständighet och ökat deltagande i samhället.

 


I Gnosjö Kommun har vi en daglig verksamhet.

Denna finns i två olika lokaler och dom samverkar med varandra. Det finns även möjlighet att delta i utflyttad verksamhet

 

Widgitsymbol Jag

En individuell planering görs efter varje persons behov och intresse. Detta gör att deltagarna styr verksamheten. Grupperna bildas efter deltagarnas intressen och du som deltagare kan jobba på både Furugläntan och Läroverksgatan beroende på vad ditt intresse är.

 

 

Widgitsybolerna på sidan är hämtade från:

Widgitsymboler © Widgit Software/Symbolbruket 2020 | www.symbolbruket.se Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Verksamhetschef
Johan Hammarström
Telefon: 0370-33 10 00
johan.hammarstrom@gnosjo.se

Verksamhetspedagog
Evelina Linder
Telefon: 0370-33 13 49
evelina.linder@gnosjo.se

Daglig verksamhet Furugläntan
Rydgatan 8, Gnosjö
Telefon: 0370-33 13 53
DagcenterFuruglantan@gnosjo.se

Daglig verksamhet Läroverksgatan
Läroverksgatan 17, Gnosjö
Telefon: 0370-33 12 99
Dagligverksamhet.Laroverksgatan@gnosjo.se