Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet är en behovsprövad insats där syftet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet är en av de insatser du kan söka enligt LSS, Lagen om särskild service till vissa med funktionsnedsättning. De som har någon form av funktionsnedsättning kan ha rätt till daglig verksamhet. Daglig verksamhet kan personer söka som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Ansökan

För ansökan ta kontakt med biståndsenheten via växeln vardagar kl.08.30-09.30 Telefon: 0370-33 10 00

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Växel
Telefon: 0370-33 10 00