Avgifter och taxor, funktionshinderomsorgen

För att ta del av information gällande olika avgifter och taxor inom funktionshindersomsorgen går du in på Taxa för socialförvaltningen
I dokumentet får du bläddra dig fram till respektive område.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Avgiftshandläggare
Dorthe Petersson
Telefon: 0370-33 13 61
dorthe.petersson@gnosjo.se