Funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning finns i form av hjälp i hemmet, boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice.

Rätten till insatserna prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ansökan om LSS

För ansökan om LSS behöver du fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt LSS Pdf, 256.1 kB..

För råd och stöd inför ansökan kan du ta kontakt med biståndsenheten via växeln vardagar kl.08.30-09.30 Telefon: 0370-33 10 00

Överklagan

Information om hur du överklagar ett beslut Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål gällande funktionshinderomsorgen, Här finns blanketter med information om hur du lämnar in synpunkter och klagomål. Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30.
Telefon: 0370-33 10 00 (växel)

Enhetschef funktionshinderomsorg och dagverksamhet psykiatri Johan Hammarström
Telefon: 0370-33 10 00
johan.hammarstrom@gnosjo.se

Enhetschef funktionshinderomsorg och boende psykiatri
Annelie Blirup
Telefon: 0370-33 10 00
annelie.blirup@gnosjo.se

Enhetschef funktionshinderomsorg
Malin Hill
Telefon: 0370-33 10 00
malin.hill@gnosjo.se

Enhetschef HS
Ronnie Alvsveden
Telefon: 0370 - 33 13 02
ronnie.alvsveden@gnosjo.se