Råd och service

Vi i Öppenvårdsteamet erbjuder dig eller din familj kostnadsfritt stöd via telefonkontakt eller samtal i öppenvårdens lokaler. Till skillnad från insatser via socialsekreterare är Råd och service tidsbegränsat och kräver inget beslut från socialsekreterare. Antal samtalstillfällen är begränsat (max fem samtal) då ni som vänder er hit har ett specifikt problemområde.
 
Vi utgår från människans egen vilja och förmåga att själv medverka till förändring och problemlösning. Vi anser att de som själva söker hjälp och stöd har bättre förutsättningar att lösa de problem som uppstått och ofta själva är en del av lösningen.

Vem kan vända sig till Råd och service

Förälder/föräldrar
Du som behöver stöttning i din föräldraroll exempelvis gällande gränssättning, oro kring ditt barn/ungdom, konflikter mellan förälder och barn/ungdom i hemmet.
 
Barn/ungdom
Du som behöver prata med en vuxen (utanför familjen). Det kan exempelvis handla om situationen i skolan eller i hemmet (bråk, missbruk etc.). Du kan även vända dig hit om du känner dig ensam och bara vill prata.

Ingen registrering

När du kontaktar Råd och service görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Du som söker kontakt med råd och service via telefon kan välja att vara anonym.

Sekretess

Vi som arbetar inom Råd och service har sekretess. Sekretess innebär att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Vi som arbetar inom öppenvården har dock anmälningsskyldighet. Detta innebär att vi måsta anmäla till socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen om något kommer upp under samtalen som gör att vi känner oro över ett barns/ ungdoms situation.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Familjebehandlare

Telefon: 0370-33 12 60
0370-33 13 94

Ungdomsbehandlare

Telefon: 0370-33 12 89

Råd och service