Ungdomsbehandlare

I Gnosjö kommun har vi en person som arbetar som ungdomsbehandlare. Ungdomsbehandlaren arbetar med institutionsnära ungdomar mellan 13-25 år och deras familjer. Med institutionsnära ungdomar menas barn och ungdomar med en så pass allvarlig problematik att de inom en nära framtid kan bli aktuella för placering i dygnsvård.

Ungdomsbehandlaren fungerar som en samordnare i den unges liv. Ungdomsbehandlaren arbetar med:

  • enskilda samtal med ungdomen eller föräldrarna/föräldern
  • samtal utifrån metoden Motiverande intervju
  • aktivt arbete med att finna en fritidssysselsättning till ungdomen
  • ungdomsbehandlaren genomför aktiviteter tillsammans med ungdomen och föräldrarna/föräldern
  • nätverksarbete samt familjesamtal

Ungdomsbehandlaren arbetar även med ungdomar (fyllda 18 år) som bor i ungdomslägenhet, vilket är ett alternativ för ungdomar som inte kan bo hemma hos sina föräldrar av olika anledningar. Med hjälp av kontaktpersoner i öppenvårdsteamet får ungdomen stöd i praktiska delar som hör till vuxenlivet.

Ungdomsbehandlaren har ett nära samarbete med skolan och ungdomens eventuella arbetsplats/praktikplats. I de fall där det förekommer alkohol eller narkotikaproblem samarbetar ungdomsbehandlaren med Galaxen som är en socialmedicinsk ungdomsmottagning. Galaxen gör provtagning och har samtal gällande droginformation, motivationsarbete och återfallsprevention.

Galaxens ungomsmottagning Länk till annan webbplats. finns tillgänglig för dig som bor i Gnosjö kommun, Vaggeryds kommun eller i Värnamo kommun.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Reception socialkontoret
Telefon: 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se

Besöksadress
Öppenvårdsteamet
Järnvägsgatan 14
335 30 Gnosjö


Galaxen ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.