Familjebehandlare

Gnosjö kommun har två familjebehandlare, vilket innebär att de arbetar med och hjälper familjer med barn i åldrarna 0-18 år. Oftas sker arbetet i hemmiljön med att få en fungerande vardagsstruktur, hjälpa barnen med känslohantering, individella stärkande samtal och där det finns behov av stöd i föräldaskapet mm.
 


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Reception socialkontoret

Telefon: 0370-33 10 00


Ing-Marie Eriksson

Telefon: 0370-33 12 60

E-post: ing-marie.eriksson@gnosjo.se