Fältverksamhet

I Gnosjö kommun finns en fältsekreterare. Ofta kallas denna person för "fältare". I kommunen arbetare vi förebyggande och uppsökande med ungdomar i åldern 12-21 år.

Vi försöker att finnas på de ställen där ungdomar vistas, som exempelvis skolor, fritidsgårdar, allmänna platser och även i sociala medier.

Tillsammans med personal från skola, fritidsverksamheter och polis finns vi till för kommunens alla ungdomar. Vi finns oftast anträffbara på dagtid, men jobbar även kvällar och helger.

För ungdomar finns vi för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata om. Har du några frågor som vi inte kan besvara hjälper vi dig med vart du kan vända dig.

Vi har tystnadsplikt, så vi kommer inte berätta för någon utomstående om det som du väljer att dela med dig av. Men vi har också anmälningsplikt, det innebär att vi måste anmäla till socialtjänsten om vi känner oro över ett barns/ungdoms situation.

Som förälder kan du också vända dig till oss med dina tankar och funderingar om att vara tonårsförälder. Du kan även kontakta kommunens öppenvårdsteam eller få råd och service från öppenvårdsteamet.
 

Fältsekreterarna jobbar även med:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Andreas Stålbrand
Fältsekreterare
Skicka e-post till Andreas Stålbrand
Telefonnummer: 0370-33 12 37 eller 072-147 16 14

Fältaren på Facebook Länk till annan webbplats.

Fältaren på instagram Länk till annan webbplats.

Lägg till fältaren på snapchat: falt.gnosjo