Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till socialförvaltningen. Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112.

Både vuxna och barn som har problem inom familjen kan också själva vända sig till socialförvaltningen för att tillsammans med personalen där prata om vilka möjligheter som kan finnas till hjälp.

Du kan prata med socialförvaltningen innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialförvaltningen om detta. Ring i så fall och beskriv oron för barnet innan du tar beslut om att anmäla. En sådan konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialförvaltningen. Om anmälarens namn är känt har socialförvaltningen endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla uppgiften för den anmälan gäller. Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialförvaltningen då inte kan få mer information från den som har gjort anmälan.  

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden. Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns anledning att misstänka att barn far illa måste detta anmälas.

Kan man få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till socialtjänsten vill ibland veta vad socialtjänsten gjort efter att de fått in anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan medgivande från den ärendet rör.

Så här gör du en orosanmälan

När du behöver göra en orosanmälan följer du dessa steg:

  1. Gå till webbplatsen: orosanmalan.se och ladda hem blanketten för orosanmälan Länk till annan webbplats..
  2. Ladda hem och fyll i blanketten på skärmen och skriv sedan ut den.
  3. Skicka ifylld blankett till:

    Socialkontoret
    Järnvägsgatan 49
    335 32 Gnosjö
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Socialkontoret

Telefon: 0370-33 10 00

Postadress

Socialkontoret
Järnvägsgatan 49
335 32 Gnosjö