Familjehem

Just nu söker Gnosjö kommun familjehem för barn och ungdomar som behöver bo hemifrån kortare eller längre tider.

Barn och ungdomar kan behöva byta miljö för en kortare eller längre tid, på grund av olika problem i t ex familjen, skolan, med olämpliga kamratkontakter eller med missbruk. Då kan familjehem vara ett alternativ.

Familjehemmet ska under en begränsad tid eller i vissa fall under hela uppväxten, ersätta den biologiska familjen för ett barn.

Det finns barn som är boende i familjehem utifrån att vårdnadshavarna har samtyckt till placeringen. Då är det en så kallad frivillig placering enligt socialtjänstlagen.

Det kan också vara så att vårdnadshavarna inte samtycker till att barnet bor i familjehem och då har socialnämnden ansökt hos Länsrätten, som kan besluta om vård enligt LVU, "Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga".

Vad förväntas av ett familjehem?

Familjehemmet ska ersätta den biologiska familjen och erbjuda barnet en trygg miljö. De ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett annat barn i familjens vardag. Barnet ska vara delaktig i familjen på lika villkor som eventuella biologiska barn.

Familjehemmet ska ha en positiv och respektfull inställning till det placerade barnets biologiska nätverk och i den mån som behövs underlätta för barnet att ha kontakt med dessa.

Familjehemmet ska handskas varsamt med den information de får som rör det placerade barnet.

Vem kan bli familjehem?

Allmänt kan man säga att familjehemmet behöver:

  • ha en trygg och stabil livssituation
  • tycka om och vara intresserade av arbete med barn och ungdomar
  • ha förståelse för människors olikheter
  • ha tid och fysiskt utrymme för att ta emot ett barn/ungdom

Vad kan familjehemmet förvänta sig av socialtjänsten?

  • att uppdraget är tydligt utformat inför en placering
  • att få vägledning, råd och stöd
  • att få ekonomisk ersättning
  • att regelbundet träffa socialtjänsten

Hur blir man familjehem?

Familjehemsresursen är en gemensam verksamhet som drivs av Jönköpings läns kommuner. Verksamheten rekryterar och utbildar familjehem som tar uppdrag för någon av kommunerna i länet.

Om ni är intresserade av att bli familjehem och vill ha mer information, skicka in en intresseanmälan om familjehem till Familjehemsresursen. Länk till annan webbplats.

Efter en första kontakt görs vanligtvis ett hembesök. Det görs även registerkontroller hos polisen, kronofogden och i socialregistret. Därefter bedöms i dialog med er, om det är lämpligt att gå vidare i utredningsprocessen.

Familjehemsresursen kommer då att förmedla kontakt med en av länets kommuner, som är i behov av ett familjehem. Vilken kommun det blir beror på var ni bor, vilket uppdrag som passar i just er familj samt era egna önskamål.

Socialtjänten i den utvalda kommunen kommer att besöka er och gå vidare i utredningsprocessen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: