Adoption

Den som vill adoptera ett barn kan ansöka om medgivande till adoption hos socialförvaltningen. Ärendet handläggs och utreds av familjerättens socialsekreterare. Kommunstyrelsen beslutar om medgivandet. Socialsekreterarens och kommunstyrelsens roll vid adoptioner av barn är att företräda barnet.

Läs mer om adoptioner på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd´ webbplats Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Gnosjö kommun
Telefon 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se