Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning göras efter den avlidne. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras istället.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader efter dödsfallet.

När kan dödsboanmälan göras

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att:

  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.
  • Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i gemensamma giftorättsgodset beaktas.

När kan dödsboanmälan inte göras

Vid följande tillfällen kan inte dödsboanmälan göras:

  • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
  • Om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.
  • Om värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar.
  • Om det finns testamente eller äktenskapsförord, samt om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas.

Läs mer om kommunens ansvar vid dödsfall

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kansli- och Kommunutvecklingsenheten
Telefon: 0370-33 14 37
kommunstyrelsen@gnosjo.se