Dödsfall och begravning

En röd ros.

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravning

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör är det Svenska kyrkan som är huvudman och ansvarig för begravningsverksamheten i Gnosjö kommun. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som beräknas på den kommunala beskattningsbara inkomsten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: