Gnosjö kommun logotype
En som cyklar i bra fart.

Många kommer till jobbet inom en kvart om man bor i tätorterna Gnosjö och Hillerstorp.

Att cykla till jobbet på en kvart är möjligt för många

Senast uppdaterad 03 juli 2024

Enligt Statistiska Centralbyråns analysverktyg kan mer än hälften av alla bosatta i Gnosjö och Hillerstorp tätorter cykla till jobbet på kortare tid än en kvart. På landsbygden ser det inte lika bra ut. Här är det endast 17 procent som kan detta.

Cykel till jobbet?

Enligt Statistiska Centralbyrå, SCB, ser förutsättningarna för att cykla till jobbet olika ut i beroende på var man bor i landet. Enligt SCB har 1,2 miljoner av Sveriges anställda möjlighet att cykla till arbetet med enbart 15 minuters cykelavstånd från hemmet. 40 procent av de med kort cykelavstånd bor i städer med mer än 100 000 invånare. I topp ligger Kiruna där 66 procent skulle kunna cykla till jobbet på en kvart. I Värnamo är motsvarande siffra 47 procent och i Gnosjö ligger medianen på 43 procent.

Statistik visar att fler än 50 procent kan cykelpendla till jobbet i tätorterna Gnosjö och Hillerstorp

  • I Gnosjö tätort kan 61 procent av de anställda komma till sin arbetsplats på en kvart.
  • På landsbygden i kommunen har bara 17 procent möjlighet att cykla på en kvart.
  • Mediantiden för att cykla till jobbet om man bor på landsbygden i vår kommun är mellan 31 och 45 minuter.
  • I Hillerstorp tätort kan 52 procent komma till jobbet på högst en kvart på cykel.

87 procent av testcyklisterna positiva

I Helsingborgs stad har det genomförts ett testcykelprojekt med 300 testcyklister, som cyklat till och från jobbet under 6 veckor. De som cyklat är tidigare vanebilister. Vid utvärderingen har 87 procent av testcyklisterna svarat att de vill fortsätta cykla.

Sagt av en av testcyklisterna.

– När jag kom över tröskeln så var belöningen stor!

Vinster med att cykla till jobbet

  • Du bidrar till ett bättre klimat.
  • Du sparar pengar när du inte tar bilen.
  • Du får gratis motion och bättre kondition.
  • Du minskar risken för sjukdomar, eftersom du stärker din syreupptagningsförmåga och din hjärt- och lungfunktion
  • Du får bättre psykisk hälsa, eftersom cykling minskar spänningar, oro och stress.
  • Du minskar risken för trafikolyckor, genom att det blir mindre biltrafik.
En person cyklar tidigt på morgonen.

På landsbygden är det endast 17 procent, som har ett avstånd där du kan cykelpendla med endast en kvart till jobbet i vår kommun.