Gnosjö kommun logotype
 Samhällsutvecklingsnämndens ordförande Anton Sjödell (M) tillsammans med Kristine Hästmark (M), kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö kommun.

Samhällsutvecklingsnämndens ordförande Anton Sjödell (M) i Gislaved kommun tillsammans med Kristine Hästmark (M), kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö kommun.

Förstudie om gemensamt vattenverk med Gislaved kommun

Senast uppdaterad 26 juni 2024

Gnosjö och Gislaved kommuner fördjupar sitt samarbete där man tillsammans vill undersöka möjligheten till att bygga ett nytt gemensamt vattenverk.

Att ha rent, bra och gott dricksvatten är något vi i vårt land och kommun både tar och ska kunna ta för givet.

Tiderna förändras och nya krav från myndigheter som rör dricksvattenförsörjning har tillkommit. Därför behöver kommunen blicka framåt och säkerställa att vi även i framtiden kan försörja alla invånare med dricksvatten.

Gnosjö kommun kommer att tillsammans med grannkommunen Gislaved göra en förstudie, där vi tittar närmare på ett nytt gemensamt vattenverk. Utredningen ska förutom behovet även vägleda de båda kommunerna i hur vi djupare kan samarbeta och organisera oss kring dricksvattenförsörjningen.

– Genom ett gott samarbete ser vi stora möjligheter att säkerställa en stabil vattenförsörjning med hög kvalitet för framtiden, säger Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö kommun.

– Vi behöver säkra framtidens vatten för vår kommun och som del i det vill vi kolla på möjligheten att bygga ett gemensamt vattenverk tillsammans med Gnosjö kommun, säger Anton Sjödell, samhällsutvecklingsnämndens ordförande i Gislaved kommun.

Den fördjupade förstudien är planerad att påbörjas under andra hälften av 2024 och beräknas vara klar under våren 2025.