Gnosjö kommun logotype
Träd står i högt vatten.

Vi har alla i minnet hur året började med översvämningar runt om i vår kommun. Vår förhoppning är att vi ska kunna prognosticera bättre för att vara mer förberedda i framtiden.

Vi är uppmärksamma på de höga vattennivåerna

Senast uppdaterad 23 november 2023

På grund av mycket nederbörd, så är våra naturområden just nu vattenmättade. Nivåerna är även höga i våra vattendrag till följd av detta. Vi arbetar både kort- och långsiktigt för att förbättra vår möjlighet att möta klimatförändringarna.

Rensning av Töllstorpsån 2024

I Gnosjö tätort behövs det inte mycket för att Strömgatan ska bli översvämmad med trafikproblem som följd. Vattendragen, som finns här, är små och blir snabbt överbelastade. I samverkan med Länsstyrelsen i Jönköping har vi fått lov att göra en rensning av Töllstorpsån mellan församlingshemmet och Kärleksbron. Rensningen kommer ske under nästa år när vattennivåerna är låga. Planering pågår.

Samarbete mellan dammskötare

Michéle Andersson, chef över Gata och park, sammankallar alla som sköter dammar i vårt område till en träff. Syftet är att få till fungerande kommunikation i form av en telefonkedja som kan att fungera vid regleringar av dammarna. Längst ut i flödet finns Häryd där vattennivåer regleras med luckor och breddutlopp, vilket i sin tur belastar Anderstorp och Gislaved, innan Nissan tar emot vattnet från Gnosjö.

Vi följer läget i Hillerstorp

Vi följer vattennivåerna för Hillerstorps samhälle ständigt. Här samverkar vi med grannkommunerna i dialog. High Chapparall har vi även blicken på, eftersom de har drabbats hårt av översvämningar tidigare.

Dämmet i Hillerstorps hamn har sedan slutet av augusti varit fullt öppet. De tre manuella luckorna är öppna och två styrs med automatik. Tyvärr är nivåerna höga här, till följd av den rikliga nederbörden. Rent tekniskt går det i nuläget inte göra mycket mer för att sänka flödena. Nedströms i Storån regleras vattnet vid Slättö Kvarn innan det tar sin väg ut i Bolmen.

Prognosverktyg på förslag

Vi ser just nu över möjligheten om investering i ett publikt prognosverktyg, samma som det Värnamo använder idag. Ett sådant prognosverktyg är av stor betydelse för framtida prognoser. Utöver detta pågår förberedelser för ansökan till länsstyrelsen om rensning. När det blir aktuellt avser vi samarbeta lokalt i Hillerstorp med personer med god kännedom om mark- och ägarförhållanden där.

Det är vår ambition att medverka till att påverkan blir så liten som möjligt av naturkrafterna. Men vi blir mer och mer uppmärksammade på hur klimatförändringarna kan påverka oss.