Gnosjö kommun logotype
En funktionshindrad pojke gungar i en specialbyggd gunga.

Du kan bli en del av funktionshinderrådet

Senast uppdaterad 25 september 2023

Du kan vara med att påverka hur vår kommun ska utvecklas för att vara bra för funktionshindrade. Är du funktionshindrad eller anhörig till någon, så kan du vara rätt person. Välkommen att höra av dig till oss!

Funktionshinderrådet är ett organ för samverkan mellan kommunen, handikapporganisationerna och andra funktionshindrade, eller anhöriga till funktionshindrade. Rådet består av funktionshindrade och av representanter för kommunens olika förvaltningar, utskott och nämnder. Det träffas en gång per kvartal.

Vi hoppas att yngre vill engagera sig

Just nu är det hög medelålder bland de funktionshindrade och därför vill vi få in nya människor i rådet, som vill engagera sig.

I rådet diskuteras frågor, som kan vara av intresse för funktionshindrade. Till exempel handlar de om tillgänglighetsfrågor, kollektivtrafik eller liknande. Man kan vara med och påverka olika kommunala frågor inom dessa och andra områden.

Vill du veta mer

Om du vill vara med eller vill veta mer, kan du kontakta Christian Bagan, kommunsekreterare, christian.bagan@gnosjo.se.

Du kan även kontakta funktionshinderrådets ordförande Lars-Åke Magnusson via e-post lars-ake.magnusson@gnosjo.se, eller funktionshindersamordnare Sten Davidsson, e-post sten.davidsson@gnosjo.se.