Gnosjö kommun logotype
En man står framför en bild som visar ett företag som har egna solceller och vindkraftverk, som är självförsörjande på el.

Christian Andersson, elmarknadsexpert från Bixia, menade att det finns lösningar på utmaningarna, som Gnosjös företagare står inför.

Här behövs kraftsamling!

Senast uppdaterad 07 september 2023

Informationsmötet för projektet EFFEKT 6 september på HilleCenter lockade över femtio deltagare. Att energi är i fokus för Gnosjös näringsidkare går inte att undgå. Energikontor Norra Småland och Bixia var på plats för väcka nya tankar och idéer i energifrågan.

Med förra årets elpriser i minne är det många företagare och privatpersoner som börjat tänka på nya energilösningar. Eric Liljendahl inledde uppstartsmötet av nya projektet EFFEKT med en kort sammanfattning av bakgrunden till att Gnosjö blivit pilotkommun. Han nämnde även att man söker en projektledare som ska vara drivande för projektet i Gnosjö kommun.

Samägande, en lösning

I Gnosjö finns enbart en nätägare, vilket gör att man med eltung industri inte kan öka kapaciteten på kort sikt. Tanken är att projektet EFFEKT ska utmynna i konkreta lösningar, som kan stärka Gnosjös näringsliv till och med i ett internationellt perspektiv. Tillsammans ska man kunna minska den fossila bränsleanvändningen, öka konkurrenskraften och samtidigt öka vår beredskap i händelse av kriser eller krig. En av lösningarna kan vara samägda energiformer.

En kvinna står och talar medan många sitter och lyssnar på henne.

Lydia Olofsgård hade en uppmärksam publik på HilleCenter.

Lydia Olofsgård, teamledare från Energikontor Norra Småland, berättade om deras roll i projektet.

– Vi kan vara motorn, spindeln i nätet och vi kan vara som en slags katalysator så att vi finner lösningar snabbare. Vi är opartiska och drivs utan vinstintresse. Nuläget i Gnosjö är att 73 procent av industrins energibehov kommer från el. Dessutom befinner sig Gnosjö i el-område 4. Det är en del av problematiken och bakgrunden till att Gnosjö är pilotkommun i projektet. Industrierna är väldigt utsatta för svängande elpriser. Något vi också förstått är att kommunerna är ovana vid att arbeta strategiskt med energifrågan. För företag som vill etablera sig på någon plats tittar på hur elförsörjning är. De blir tveksamma om elnätsutbyggnad inte finns. Elnätskapaciteten idag är relativt god i länet, men just i denna del av länet är det sämre. Därför är det viktigt att man anpassar energibehovet. Här behöver kraftsamlas! Därför är vi glada att vi fått 17 miljoner i EU-medel. I Gnosjö är det näringslivet som behöver hitta smarta lösningar.

Mattias Bodin, även han från Energikontoret, fortsatte och berättade om hur arbetet i projektet kommer att te sig.

– Det är flera steg i processen. Vi behöver först göra en resursinventering och en analys. Vi behöver skapa en innovationsplattform och sen krävs att vi kommunicerar ut.

Kraftledning.

Svenska Kraftnät står inför stora utmaningar.

Att sälja effekt är lönsamt

Christian Andersson, elmarknadsexpert från Bixia, talade om flexibilitetstjänster, även kallade flex- eller stödtjänster.

– Svenska Kraftnät står inför stora utmaningar. Dels kommer mer och mer energi från förnybar kraft, som inte är lika förutsägbara. Solen lyser inte alltid på solcellerna och blåser det inte snurrar inte vindkraftverken. Det pågår också samtidigt en elektrifiering av fordonsflottan. Behoven av el ökar konstant. För att elnäten ska fungera måste det vara balans. Man måste alltså behöva kunna styra frekvensen. Man behöver minska effektuttaget för att få balans i systemet, det är här flex-leverantörer kommer in. Företagen kan få bra betalt för att låna ut effekt. Man kan spotprisoptimera med hjälp av batteri. Det finns inte bara utmaningar utan även lösningar. Om du som företag investerar i laddare för de lastbilar som sköter din logistik, kan du sälja den tjänsten till dem.

Christian betonade att man som företagare kan vinna på att sälja effekt och att Bixia kan vara behjälpliga i processen.

– Behovet kommer bara att öka framåt. Samtidigt blir din industri grönare, du bidrar till samhällsnyttan och får dessutom duktigt bra betalt.

Mycket att vinna på samarbete

Under kaffepausen fick företagarna rangordna vilken fråga som de värderar högst. Så här blev resultatet.

1. Batterilagring
2. Solceller
3. Energigemenskaper
4. Vätgas
5. Förnybara drivmedel
6. Vindkraft

Batterilagring var den fråga som företagarna ansåg ha högst prioritet. Att bygga upp en gemensam batteripark är något som säkert många skulle ha stor nytta av så att Gnosjös företagare kan blir självförsörjande.

Christian Andersson från Bixia förde fram en idé om gemensam batteripark i sann Gnosjöanda.

– Det blir så mycket enklare om man samarbetar. Det är naturligtvis en stor kostnad att köpa batterier, men kan man gå samman för att köpa in gemensamt har man mycket att vinna.

Kontakt med EFFEKT

Om du vill få kontakt med projektet EFFEKT kan du kontakta näringslivschef Eric Liljendahl.

Telefon: 076-723 35 92
E-post: eric.liljendahl@gnosjo.se