Gnosjö kommun logotype

Nya regler för A-traktorer från 31 augusti

Senast uppdaterad 01 september 2023

Nu blir det krav på bilbälte för den som färdas i en A-traktor. Det blir också förbjudet att sitta mer än en person per passagerarplats.

Att köra A-traktor har blivit populärt bland ungdomar. I Gnosjö kommun fanns 2012 28 A-traktorer registrerade, förra året hade antalet ökat till 95. En ökning med omkring 70 procent på tio år. Räknat per 1000 invånare är antalet 10,1 stycken. Men antalet olyckor har också ökat, därför kommer de nya reglerna till för stärka säkerheten.

Nya regler i trafikförordningen

  • passagerare ska färdas på en plats avsedd för passagerare,
  • det får endast sitta en passagerare per plats,
  • de som färdas i A-traktorn ska använda bälte, och
  • högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen.

Regeln om maxhastighet kompletterar den fordonsregel som redan finns, om att en A-traktor inte får vara konstruerad för att kunna köra i mer än 30 kilometer i timmen. Regeländringarna gäller för den som färdas i en bil som är ombyggd till traktor, alltså en A-traktor. De som färdas i vanliga traktorer, till exempel jordbrukstraktorer, inte berörs av de nya reglerna.