Gnosjö kommun logotype

Vill ta bort stigmat kring självmord

Senast uppdaterad 30 augusti 2023

Att själv ha upplevt självmord på nära håll har gjort att Jesper Holm, brandman och instruktör på Räddningstjänsten, valt att utbilda och föreläsa i ämnet. Du har chans att lyssna på honom onsdag 6 september. Föreläsningen heter ”Min allra käraste bror… att jag inte förstod hur du mådde". 

Jesper Holm föreläser om psykisk ohälsa och suicidprevention på Hammargården i Gnosjö, klockan 18.00-20.00 den 6 september. Samma föreläsning hålls även dagen efter, samma tid, i konsertsalen i Gislaved. Föreläsningen ingår bland evenemangen under Suicidpreventiva veckan som pågår mellan 4 och 10 september i Gnosjö, Gislaved och Anderstorp.

Läs hela programmet för suicidpreventiva veckan.

Vad kan jag göra som anhörig?

Många av oss har mist någon nära eller bekant i självmord. Alla vet vi vilka känslor självmord framkallar. Det är en katastrof för den som valde att ta sitt liv och för de som är runt omkring, som kanske står helt handfallna. Vad var det som hände? Hur kunde det bli så här?

En av de, som mist en närstående person, är Jesper Holm. Han miste sin lillebror för fem år sedan. Något som lett till att Jesper idag arbetar som brandman med bland annat suicidförebyggande frågor.

– Föreläsningen kommer att handla om mig och William, och om vad jag skulle ha behövt i den här situationen, hur det är att vara anhörig, vilka friskfaktorer som finns.

När man pratar om suicid handlar det om risk- och friskfaktorer. Det är en risk att vara ensam, att gå igenom en stor förändring i sitt liv. Att misslyckas med något man strävat efter, att inte vara ”normal”, att inte ha en meningsfull tillvaro, att skämmas för sina tillkortakommanden och mycket mer.

– Det blir ett barskt uppvaknande när en anhörig går bort i suicid. Suicidforskare menar att självmord sker när en människa inte orkar leva längre för att lidandet blivit för stort. Har du tillräckligt många livsomställningar, så kan dåligt mående drabba vem som helst.

Öppnare kring psykisk ohälsa idag

I dagens samhälle är vi mer öppna kring psykisk ohälsa än förr, men vi har ändå en lång väg att vandra för att bryta stigmat kring självmord. Förr sa man att någon hade ”svaga nerver” eller att de var ”tokiga”. Sådana ord kastar ett stigma på den som drabbas. Det är viktigt att tänka på ords betydelse. Ingen vill bli utmålad, som att inte vara normal.

Att ha ett nät av friskfaktorer kring sig är ett stort skydd mot att vilja ta sitt liv.

– När du har något positivt att berätta då har du säkert någon du vill ringa och berätta det för. Men har du någon att ringa när du misslyckats, när du inte mår bra? Kan du ringa någon och berätta att jag inte fick jobbet, inte blev befordrad.

Jesper fortsätter.

– Värst är det oftast för män. Män ska vara starka. Att gå ifrån normen kan vara en riskfaktor, att ha svårt att erkänna brister och fel, en annan. Psykisk ohälsa är lika vanligt bland högpresterare. Man vill inte betunga någon och bygger en skam för sig själv. Skam sitter djupast i oss och är nästan omöjligt att bli av med.

För någon som mår dåligt kan det vara tufft att höra att det alltid finns något att göra. Mår man riktigt dåligt så känns det som att det inte finns några fönster. Det finns bara en väg ut, att avsluta sitt liv. Man har slutat att träffa sina vänner. Man har inte längre något val i livet. Som medmänniska kan du inte alltid göra allt, men du kan lotsa vidare till terapeut, psykolog eller likande. Där man kan vända på steken och få personen att hitta tillbaka till livet.

Friskfaktorer förebygger

De som överlever ett försök till självmord blir rationella efteråt. De tänker, vad gjorde jag? Hur kunde jag tänka så dumt. 90 procent av de som överlever ett försök dör av andra saker senare i livet.

– Psykisk livräddning kan vara nog så viktigt som Hjärt- och lungräddning. Från min föreläsning kommer man att få med sig några verktyg hem. Jag rekommenderar också att man går in på Suicide Zeros webbplats. Där finns mycket att lära av. Det är viktigt att bygga egna friskfaktorer. Föreningsliv, förespråkar jag, idrott, att bli deltidsbrandman, att engagera sig i kvinnojouren. Ensamhet är en stor riskfaktor. När man flyttar hemifrån för att studera på en annan ort. Detta kan vara en risk. Att ha en hund eller en katt kan vara en friskfaktor. Det är viktigt att ha någon att bry sig om för att få mening i livet.

Jesper har utbildat sig till instruktör inom suicidprevention och undervisar andra för att kunna möta självmordsnära personer.

– Det är viktigt att vi tar bort stigmat kring självmord. Vi borde börja redan tidigt i skolan!

Friskfaktorer – skyddande faktorer

Coping – att lära sig hantera svåra situationer
Hälsosamma levnadsvanor – motion, kost, sömn
Goda relationer – stödjande sociala nätverk, att ha någon att ringa
Meningsfullhet – känsla av mening och sammanhang
Söka hjälp – få professionell hjälp av terapeut, psykolog eller liknande
Nära natur – att röra sig i skog och mark
God daglig miljö – på arbetsplatsen, hemma eller i skolan