Gnosjö kommun logotype

Utvecklas i ditt föräldraskap

Senast uppdaterad 31 juli 2023

En gång i veckan i sju veckor kan du som är förälder till barn, mellan noll och sex år, gå kursen Trygghetscirkeln för att utveckla ditt föräldraskap och för att bygga en trygg relation till ditt barn. Cirkeln drar igång igen i höst!

Första träffen i Trygghetscirkeln är 4 oktober i höst, mellan klockan 17.00 och 18.30. Platsen är öppenvårdens lokaler på Järnvägsgatan i Gnosjö.

Antalet platser är begränsat därför kan det vara bra att vara ute i god tid med sin anmälan. Föräldrarna, som gick i våras, har varit mycket positiva kring vad kursen gett dem. Om du är intresserad av mer information eller vill anmäla dig, så ska du kontakta någon av våra kursledare Monica Karlsson eller Jennie Ewaldén.

Kontakta våra kursledare

Familjecentralens kurator: Monica Karlsson, 073-571 85 60, monica.karlsson@gnosjo.se

Kommunens öppenvård: Jennie Ewaldén 0370-33 12 89, jennie.ewalden@gnosjo.se

Vad är Trygghetscirkeln?

Trygghetscirkeln (Circle of Security, CoS) är ett videobaserat utbildningsprogram. Det bygger på många års forskning och utgår från anknytningsteorin. Programmet hjälper dig som förälder att förstå både ditt barns beteende och ditt eget, i relation till barnet. Kursen lär dig att möta ditt barns behov och att stärka dess självkänsla på ett tryggt och stabilt sätt. Den lär dig också mer om den svåra balansen det är att vara en trygg men samtidigt tydlig förälder.

Vad innebär kursen?

  • Vi ses en gång i veckan vid 7-8 tillfällen, ca 1,5 timme per gång.
  • Trygghetscirkeln hålls i grupp med 6-8 deltagare.
  • Du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig av egna tankar och erfarenheter.
  • Du kan gå ensam eller med partner. Barn följer inte med på träffarna.
  • Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika.
  • Deltagandet är frivilligt. Det är dock viktigt att du försöker komma på alla träffar.

Så här tycker tidigare kursdeltagare

Jag har lärt mig att se till mitt barns behov i stället för att tänka och känna att han är jobbig och krävande.

"Jag känner absolut att mitt barn har påverkats på ett positivt sätt. Vi har fått en finare och närmare relation."

"Bra diskussioner och tips. Skönt att inte känna sig ”dömd” i situationer, utan bara fått förståelse."

"Nu ser jag cirklarna hela tiden och förstår vad de betyder."

"Jag har blivit lugnare som mamma och tryggare i min föräldraroll."

"Jag har lärt mig att små förändringar kan göra stora skillnader."

"Alla borde gå Trygghetscirkeln!

Föräldrar runt ett bord.

Bilden är tagen vid tidigare kurs. Varje tillfälle inleds med fika.

Utbildningen anordnas av den förebyggande socialtjänsten i Gnosjö kommun i samarbete med Familjecentralen. Familjecentralen är en samverkan mellan Gnosjö kommun och region Jönköpings län.