Gnosjö kommun logotype

Du får ta vatten från vattendrag och sjöar

Senast uppdaterad 25 juli 2023

Länsstyrelsen har gjort en ny bedömning för uttag av ytvatten från vattendrag och sjöar. Nu får man vi under vissa förutsättningar göra vattenuttag i vår kommun.

Vill du ta vatten från vattendrag gäller som vanligt att det ska vara uppenbart att inte allmänna eller enskilda intressen skadas. Är det inte uppenbart ska du anmäla vattenuttaget till Länsstyrelsen. Allmänna intressen är till exempel djur och andra naturvärden. Enskilda intressen är andra verksamheter, såsom andra vattenuttag och kraftverksproduktion.