Gnosjö kommun logotype
Kvinna som plockar kaffe.

Genera Campos plockar kaffe i Peru på en Fairtrade-plantage. Foto: Christoph Kostlin

Femton år med Fairtrade!

Senast uppdaterad 15 maj 2023

Vi var en av de tio första kommunerna som engagerade sig i Fairtrade City i Sverige. Vi har även varit uthålliga och inte gjort avkall i frågan trots att det gått femton år.

I dag är 47 av våra 290 svenska kommuner engagerade i Fairtrade Sverige. Gnosjö var en av de första att engagera sig. Vi var den tionde kommunen, som ansökte om att bli diplomerad Fairtrade City i Sverige. Den första i Jönköpings län, vilket känns stort. Detta var i mångt och mycket Inga-Lill Andersson Hjelms och Eva Åströms förtjänst, som då representerade Socialdemokraterna i kommunfullmäktige 2008. Idag är Inga-Lill fortfarande engagerad för en rättvisare värld.

Arbetsmiljö viktig inte bara här

– Att jag engagerat mig i Fairtrade beror säkert på min bakgrund som arbetsmiljöingenjör. Fokuset på arbetsvillkor och arbetsmiljö har gjort att jag också uppmärksammat de dåliga villkor många i utvecklingsländerna arbetar under, där barn också måste arbeta. Det är ett dilemma när vi tar in produkter från andra länder för att de är billigare, men där de som arbetar har bedrövliga arbetsvillkor. Fairtrade ger lite mer förtjänst till företagen, så att de får ett bra underlag. Varorna är lite dyrare, men premien de tjänar gör den skillnaden att de får tillgång till rent vatten och att barnen kan gå i skolan. Fairtrade har inte barnarbete och de följer de internationella konventionerna, ILO. Fairtrade ger jobb och självförsörjning. Därför kan vi som kommun verkligen göra skillnad genom att köpa fairtradevaror.

Inga-Lill reflekterar hur vi resonerar när vi handlar. Det är lätt att välja det billiga alternativet som inte är rättvisemärkt. Men då bidrar vi inte till en rättvisare värld.

– Det är inte meningen att fairtrade ska konkurrera med svenska produkter. Det som produceras är råvaror som kaffe, te och bananer. Det kan vi inte producera här. Själv köper jag inte kakao om den inte är fairtrade för då vet jag att det kan handla om barnarbete.

Kvinna håller upp diplom med FairTrade

Inga-Lill Andersson Hjelm är fortfarande aktiv inom Fairtrade. Att köpa varor som är rättvisemärkta är ett lätt sätt att bidra till en rättvisare värld, menar hon.

Att vara diplomerad innebär att vi lever upp till kriterier för strategiskt arbete, ställer hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informationsarbete lokalt. Fairtrade City-engagemanget är ett samarbete mellan oss, näringslivet och civilsamhället. Samarbetet leds av en samverkansgrupp där bland annat Therese Ebbesson och Inga-Lill ingår.

Konkret innebär detta att vi i kommunen bara handlar kaffe, te och bananer som är rättvisemärkt.

Tillsammans för bättre arbetsvillkor

Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår vi som kommun i ett nätverk av andra kommuner och regioner. Tillsammans arbetar vi mot att bland annat kunna förbättra arbetsvillkor för de som producerar vårt kaffe, te och bananer.

Två personer samtalar. Det finns skyltar med fairtradesymboler.

Fairtradegruppen informerade på biblioteket under Konstrundan den 15 och 16 april.

Engagera dig!

Om du är intresserad av att engagera dig i Gnosjös Fairtradeverksamhet kan du kontakta Therese Ebbesson på telefonnummer 0370-33 10 51, eller via e-post therese.ebbesson@gnosjo.se.