1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i hela länet
Gnosjö kommun logotype

Kommunfullmäktige 25 april

Senast uppdaterad 26 april 2023

Ta del av dagordningen för kommande sammanträde. Du är välkommen att följa mötet direkt på webben eller på plats i kommunhuset. Du kan också titta i efterhand.

Sändningen startar cirka två minuter innan sammanträdet börjar.

Tid och plats

30 mars, klockan 18:30, Sessionssalen i kommunhuset

Dagordning

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Information om näringslivsfrågor, Anna Gillek, Svenskt Näringsliv och Frida Boklund, Företagarna.
 3. Årsredovisning 2022 för Gnosjö kommun, Sanna Rickardsson, ekonomichef.
 4. Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2022 för kommunens verksamhet samt granskning av årsredovisning, Klas-Göran Park, revisionen.
 5. Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning 2022 med revisionsberättelse.
 6. Årsbokslut 2022 för Tråddragaren AB.
 7. Återbetalning av lån avseende vidareutlåning till Kamratstödet ekonomisk förening.
 8. Överföring av investeringsmedel 2022 - 2023, Sanna Rickardsson, ekonomichef.
 9. Uppföljning av privata utförare.
 10. Kommunövergripande uppföljning av internkontroll 2022.
 11. Motion gällande koldioxidbudget för Gnosjö kommun.
 12. Kommunstyrelsens redovisning av ej färdigberedda motioner, april 2023.
 13. Kommunstyrelsens redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag, april 2023.
 14. Framtida utformning av gatu- och vägunderhåll i Gnosjö kommun.
 15. Uppdrag till kommunutvecklingsberedningen.
 16. Begäran om entledigande samt fyllnadsval för Kennert Munkholm, SD.
 17. Val av styrelse för Hillerstorps vägstyrelse.
 18. Skifte av plats och uppdrag inom Centerpartiet.
 19. Skifte av ledamot i styrelsen för Eva och Roland Norles stiftelse för musikutbildning.
 20. Revidering av förbundsordning, med mera, avseende samordningsförbunden i länet.
 21. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.
 22. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2022 samt hemställan om ansvarsfrihet avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.
 23. Finnvedens samordningsförbunds Årsredovisning 2022 med revisionsberättelse.
 24. Beredskap inom deltidsorganisationen 2023.
 25. Motion gällande kostnadsfri frukost för eleverna i kommunens grundskolor.