1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i hela länet
Gnosjö kommun logotype
Närbild av kommunhusets fasad.

Kommunfullmäktige 30 mars

Senast uppdaterad 23 mars 2023

Ta del av dagordningen för kommande sammanträde. Du är välkommen att följa mötet direkt på webben eller på plats i kommunhuset. Du kan också titta i efterhand.

Sändningen startar cirka två minuter innan sammanträdet börjar.

Tid och plats

30 mars, klockan 18:30, Sessionssalen i kommunhuset

Dagordning

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Information om besöksnäringsfrågor Johan Svedberg, turism- och destinationsutvecklare.
 3. Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens övergripande ekonomistyrning, Klas-Göran Park, revisionen.
 4. Regional digitaliseringsstrategi och handlingsplan för Gnosjö kommun.
 5. Uppföljning av valnämndens budget.
 6. Översyn och komplettering av arvodesreglementet för mandatperioden 2023 till 2026.
 7. Val av styrelse för Fastighets AB Järnbäraren.
 8. Årlig bedömning av hur kommunstyrelsen uppfyller sin tillsynsplikt över Tråddragaren AB.
 9. Årlig bedömning av hur kommunstyrelsen uppfyller sin tillsynsplikt över Fastighets AB Järnbäraren.
 10. Motion gällande koldioxidbudget för Gnosjö kommun.
 11. Medborgarförslag gällande gratis regntunnor till kommunens invånare.
 12. Medborgarförslag om utegym i Hillerstorp.
 13. Detaljplan för fastigheten HILLERSTORP 3:113, Smemo AB.
 14. Begäran om entledigande samt fyllnadsval för Kennert Munkholm (SD).
 15. Begäran om entledigande, John Magnusson (M).