Gnosjö kommun logotype

Den här nyheten är äldre än ett år.

Lada med vedförvaring och solceller på taket.

Fler har kontaktat energirådgivare

Senast uppdaterad 23 mars 2023

Under 2022 har 81 procent fler sökt råd hos de kommunala energi- och klimatrådgivarna jämfört med 2021. Det visar Energimyndighetens uppföljning.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, EKR, finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. I vår kommun är det Jan-Ove Rickardsson som svarar för rådgivningen till våra hushåll, bostadsrättsföreningar och företag. Den är kostnadsfri och opartisk.

– Under 2022 har vi haft mer än dubbelt så många rådgivningar i Gnosjö kommun. Men nu i början av 2023 har det varit lugnare, berättar Jan-Ove.

Kontakta vår rådgivare

För att nå vår energi- och klimatrådgivare Jan-Ove Rickardsson kan du ringa 0370-33 10 93 eller skicka e-post till samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se.

Jan-Ove gör gärna hembesök för att se vilka åtgärder du kan göra hemma hos dig eller på ditt företag för att spara energi. Under 2022 har frågor om solceller, värmepumpar och uppvärmning generellt legat på topplistan över frågeställningar.

Enligt energimyndigheten gör nio av tio åtgärder efter att ha haft kontakt med en kommunal rådgivare. Och nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Ett kvitto på att rådgivningen är viktig

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och inflation, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt. Totalt rapporterades drygt 29 000 rådgivningar under hela 2022. Det motsvarar en ökning på 81 procent. Under 2021 skedde knappt 16 000 rådgivningar.

– Det är ett kvitto på att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt stöd både hos sina målgrupper och för vårt arbete med att ställa om till ett robust och hållbart energisystem, säger Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten.