Gnosjö kommun logotype

Den här nyheten är äldre än ett år.

En kvinna står vid en tvättmaskin och plockar in tvätt. Kvinnan kommer från Somalia,

Ikraan tvättar på det nya tvätteriet på Rosendal.

Tvätteriet ger nya jobb

Senast uppdaterad 22 mars 2023

Arbetsmarknadsenheten vill ordna meningsfulla arbeten. Tvätteriet på Rosendal är ett led i detta.

På Arbetsmarknadsenheten arbetar vi med att stötta och kompetensutveckla arbetssökande, så att de kan hitta meningsfullt arbete och försörjning. Gnosjö har väldigt låg arbetslöshet, något att vara stolt över. Arbetsmarknadsenheten fungerar som en bro till arbetsmarknaden.

Gnosjö kan stoltsera med att väldigt få är utan arbete i kommunen. Sammanlagt är endast omkring 200 personer inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Bland de arbetslösa är det ungefär lika många kvinnor som män, cirka 4 procent. Om man tittar på kringkommunerna är fler kvinnor arbetslösa än män, i högre grad. Att vi har färre arbetslösa bland utlandsfödda kvinnor än andra kommuner, menar Jakob Björnell, beror på att vi här i Gnosjö arbetat medvetet med just detta.

– Vi har drivit projekt och insatser som över tid gett resultat, säger Jakob

Och fortsätter.

– Vi har arbetat medvetet med de utlandsfödda kvinnorna, och att få dem i arbete. Kommunen har verkligen tagit sitt ansvar att se till att de som har svårt att få jobb i privat sektor, kan erbjudas det i kommunen.

Jakob menar att Gnosjö kommun, är en ansvarstagande arbetsgivare för de som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Utmaningen för Arbetsmarknadsenheten är att se till att utlandsfödda kan hitta möjliga vägar till arbete. Arbete, som inte kräver utbildning, yrkeserfarenhet eller att du kan perfekt svenska. Här i Gnosjö har kommunen ordnat praktik och arbeten inom lokalvård, skolkök och nu även inom tvätteri.

Alla har potential att ta till vara

Det nyaste tillskottet är tvätteriet på Rosendal. Här ska hela Socialförvaltningens arbetskläder tvättas.

– Alla vill hitta en plats där man bidrar. Man vill känna att man gör betydelsefulla arbetsuppgifter, säger Jakob.

Arbetsmarknaden i Gnosjö har varit mycket gynnsam och arbetslösheten är väldigt låg, som helhet, även bland utrikesfödda och bland unga. Men de som inte har haft tillgång till skola i sitt hemland och som inte har någon utbildning, dessa måste vi tillsammans kompetensutveckla.

– Här måste vi alla dra vårt strå till stacken. Här finns människor med potential.

Jakob menar att han har världens bästa jobb och möter individer varje dag, som får tillbaka hoppet om att kunna försörja sig själv.

– De som kommer hit till oss har en positiv inställning. De har sett att vänner eller släktingar har fått arbete med hjälp av oss. Vi fungerar som en ”bro” mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi siktar dels in oss på jobb som annonseras ut och försöker även aktivt kontakta arbetsgivare för att höra deras kompetensbehov.

På Arbetsmarknaden finns vi till för de som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl. Vi arbetar med parallella insatser samtidigt. Individen kompetensutvecklas, går på en yrkesutbildning, lär sig att göra budget, ser på sina levnadsvanor och hälsa. Enligt dansk forskning når man bättre resultat, när man gör allt samtidigt.

– Vi måste se hela individens livspussel och ta hänsyn till detta. Detta är kärnan i vår verksamhet, avslutar Jakob.

En kvinna som stryker. Kvinnan ser glad ut och har slöja.

Fartun stryker efter att kläderna tvättats.